DOF LIllebælt Oplysnings Forbund

Aktuelle arrangementer

Der er ikke nogen tilgængelige arrangementer i øjeblikket.

Om DOF LIllebælt Oplysnings Forbund


DOF Lillebælts formål er:

  • at forestå almennyttig virksomhed med folkeoplysende voksenundervisning samt arrangere kulturelle og debatskabende arrangementer
  • på grundlag af den enkelte deltagers erfaringer og forudsætninger at medvirke til vedkommendes personlige og faglige udvikling
  • at alle kan deltage uanset uddannelsesmæssig, social, økonomisk eller etnisk baggrund
  • at medvirke til at fjerne uligheder, der måtte være fremkommet på grundlag af manglende deltagelse i uddannelsesprocesser og samfundsliv på et tidligere tidspunkt
  • at styrke indsigten i og forståelsen for nationale og internationale forhold og derved gøre deltagerne bedre rustet til at leve i en specialiseret og globaliseret verden
  • at forestå specialundervisning og forberedende voksenundervisning
  • at forestå indtægtsdækket foredrags- og kursusvirksomhed
  • at forestå projekter af almennyttig karakter

Kontaktoplysninger


DOF LIllebælt Oplysnings Forbund
Rugårdsvej 226
5464 Brenderup

Telefonnummer: +45 20123559
E-mail: post@doflillebaelt.dk
Hjemmeside: www.doflillebælt.dk